VIDEOCHECK

ODSÚHLASENIE OPRAVY VÁŠHO VOZIDLA CEZ VIDEOCHECK

VIDEOCHECK je nová bezplatná služba, ktorú pre vás práve zavádzame. Je to nástroj elektronickej komunikácie zahŕňajúci on‑line potvrdenie rozsahu zákazky. 

Vďaka tejto službe sme  schopní predložiť dôveryhodný report, ktorý  je porovnateľný s bežnou prehliadkou vozidla za vašej prítomnosti.

Ako služba funguje?

Prijímací technik prevezme vaše vozidlo. Mechanik dôkladne vozidlo prehliadne a vytvorí videozáznam, v ktorom zrekapituluje všetky zistenia z detailnej  prehliadky vozidla. Následne vyplní formulár, v ktorom uvedie rozsah navrhovaných prác vrátane predpokladanej ceny. Tento rozpočet vám bude  spoločne s  videozáznamom zaslaný  a predstavuje transparentný a dôveryhodný podklad pre jeho rozhodnutie a  následné schválenie rozsahu zákazky.

 

VIDEOCHECK = online prehliadka, umožňuje bezkontaktné riešenie servisu vášho vozidla. Rýchlo, jednoducho a bezpečne.

Priveziete svoje vozidlo do autorizovaného servisu Peugeot.

Prostredníctvom SMS alebo e‑mailu obdržíte odkaz na video s kompletnou prehliadkou vozidla a návrhom rozpočtu.

Pozriete si video. Náš technik v ňom vysvetľuje, aké operácie by bolo vhodné vykonať.

Zrealizované následne budú iba tie úkony, ktoré ste schválili pomocou zaslaného formulára.

Po ukončení servisných prác si vozidlo prevezmete.

 
 

Do servisu Peugeot bez obáv!