V prípade potreby kontaktujte našich technikov, ktorí vám radi so všetkým poradia:

Bratislava

+421 910 566 077fajcik@francetech.sk

Nitra

+421 902 912 152vanko@francetech.sk

Košice

+421 910 301 889kockarova@francetech.sk

Čo robiť pri dopravnej nehode

Nehoda neznamená katastrofu, France-Tech vám pomôže

Jazda autom so sebou občas prináša aj nepríjemné udalosti. Ani nehoda spojená s poškodením vozidla však nemusí znamenať žiadnu katastrofu. V našich prevádzkach France-Tech ponúkame možnosť využitia asistenčných služieb i autorizovaného servisu, v ktorom vám poradíme ako na to.

Niekedy je však ťažké posúdiť rozsah škôd. Preto je lepšie obrátiť sa na našich skúsených pracovníkov, ktorí vám poradia, či bude lepšie oboznámiť o nehode políciu alebo si účastníci nehody vystačia na mieste aj sami.

Ako správne postupovať pri nehode

  • prvoradé je zachovať pokoj, obliecť si reflexnú vestu, zabezpečiť miesto nehody a v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc
  • ak si to situácia vyžaduje, zalarmujte záchranné služby a políciu
  • Ak sa niekto pri nehode zranil.
  • Ak je odhadovaná škoda vyššia než 4 000 eur.
  • Ak vznikla škoda na majetku tretej osoby, na všeobecne prospešnom zariadení (napríklad dopravné značenie, cestná komunikácia a iné) alebo ak uniknú do okolia nebezpečné veci.
  • Ak ste sa s iným účastníkom nedohodli na tom, kto je vinník.
  • V havarijnom poistení v prípadoch uvedených vo vašej poistnej zmluve alebo vo VPP (napríklad krádež vozidla alebo jeho častí, vandalizmom poškodené vozidlo, stret so zverou a iné).
  • Políciu zavolajte aj vtedy, ak neviete, kto alebo čo škodu spôsobilo.
  • Ak nebude potrebná pomoc policajtov, stačí vyplniť a podpísať tlačivo zavedené na zabezpečenie náhrady vzniknutej škody označované ako „správa o nehode“, ktorá následne poputuje aj s potrebnou fotodokumentáciou do poisťovne

V prípade, že poškodené auto je nepojazdné,  asistenčná služba  vašej poisťovne vám poskytne odťah motorového vozidla.

Nahláste vzniknutú škodu poisťovni

Bezprostredne po nehode volajte kontaktné centrum poisťovne a nahláste poistnú udalosť telefonicky, mobilnou alebo online aplikáciou či osobne. V prípade, že udalosť neviete nahlásiť a potrebujete našu pomoc, asistenčná služba nášho servisu  vám s tým rada pomôže.

Poistnú udalosť je nutné písomne nahlásiť poisťovni do 15 dní v prípade tuzemskej nehody, alebo do 30 dní ak sa nehoda stala v zahraničí.

Potom môžete v pokoji zamieriť do nášho autorizovaného servisu, ktorý zabezpečí s Vašou poisťovňou celý proces likvidácie poistnej udalosti a opravu poškodeného motorového vozidla.