Rezervácia FTGO!

Dlhodobý prenájom
vozidla na mieru

Prečo je prenájom vozidla výhodný?

Zákonné
poistenie

Havarijné
poistenie

Cestná
daň

Asistenčná
služba 24 / 7

Sezónne pneumatiky vrátane ich prezutia a uskladnenia

Servisné
prehliadky

Diaľničná známka
na území SR

V prípade nehody alebo poruchy náhradné vozidlo ZADARMO