Jednoduché financovanie prispôsobené vaším potrebám

Pri kúpe nového či jazdeného vozidla Peugeot vám ponúkneme to najvýhodnejšie. Peugeot financovanie prispôsobíme vašim možnostiam a používaniu vozidla. Službu poskytuje Peugeot Finance, spoločnosť PSA FINANCE SLOVAKIA s.r.o.

Peugeot Financovanie

Peugeot financovanie – FINANČNÝ LEASING

Lízing je nájomný vzťah s fyzickými alebo právnickými osobami na financovanie ich podnikateľských alebo nepodnikateľských potrieb. Predmet financovania sa stáva ich majetkom po zaplatení poslednej splátky a odpredajného poplatku.

PEUGEOT FINANCE  ponúka finančný lízing:

Predajca Vám poskytne odbornú pomoc pri výbere financovania Vášho vozidla.

Vyžiadať kalkuláciu financovania pre konkrétny model vozidla

Peugeot financovanie – SPOTREBNÝ ÚVER

PEUGEOT financovanie ponúka úver :

Predajca Vám poskytne odbornú pomoc pri výbere financovania Vášho vozidla.

Úver je pôžička fyzickým alebo právnickým osobám na financovanie ich podnikateľských alebo nepodnikateľských potrieb. Predmet financovania sa stáva ich majetkom po podpise zmluvy.

Peugeot financovanie – OPERATÍVNY LEASING

Operatívny leasing predstavuje nájomný vzťah dohodnutý medzi leasingovým prenajímateľom (leasingovou spoločnosťou) a leasingovým nájomcom. Leasing sa uzatvára na relatívne krátku dobu prenájmu, ktorá môže byť aj podstatne kratšia ako je doba životnosti a doba odpisovania predmetu podľa platnej legislatívy. Doba prenájmu býva dohodnutá podľa požiadaviek zákazníka. Po ukončení riadnej doby leasingu zostáva vozidlo ďalej vo vlastníctve prenajímateľa alebo môže na základe vzájomnej dohody dôjsť k odpredaju vozidla zamestnancovi alebo nájomcovi.

 

PSA Finance Slovakia, s.r.o. bola založená francúzskou bankou Banque PSA Finance, ktorá je dcérskou spoločnosťou druhého najväčšieho výrobcu automobilov v Európe, skupiny PSA-Peugeot-Citroën.
Banque PSA Finance financuje každý rok približne 850 000 automobilov prostredníctvom svojich pobočiek v 24 krajinách sveta.
Na Slovensku začala spoločnosť pôsobiť začiatkom roka 2003 a jej poslaním je podpora predaja prostredníctvom finančných produktov pre koncových zákazníkov pod značkou PEUGEOT FINANCE.

Vyberte si u nás nové osobné vozidlo Peugeot a my sa oň ako bonus kráľovsky postaráme. Spoľahnúť sa môžete na našich špecialistov s dlhoročnými skúsenosťami a láskou k francúzskym autám. Počítať môžete so špičkovou starostlivosťou vďaka:

Pozrieť vozidlá so servisom grátis