Nakladanie s odpadom

Spoločnosť FRANCE-TECH Bratislava s.r.o. bezplatne zabezpečuje vo svojich prevádzkach spätný odber:

zákona č. 79/2015 Z.z., Zákona o odpadoch.