Úvod | Predaj vozidiel | Financovanie

Financovanie

Jednoduché financovanie vozidiel PEUGEOT

Kúpte si nové alebo jazdené vozidlo Peugeot pomocou financovania prispôsobeného Vašim možnostiam a používaniu vozidla. Službu poskytuje Peugeot Finance, spoločnosť PSA FINANCE SLOVAKIA s.r.o.

FINANČNÝ LEASING

Lízing je nájomný vzťah s fyzickými alebo právnickými osobami na financovanie ich podnikateľských alebo nepodnikateľských potrieb. Predmet financovania sa stáva ich majetkom po zaplatení poslednej splátky a odpredajného poplatku.

PEUGEOT FINANCE  ponúka finančný lízing:

 • Pre osobné a užitkové vozidlá
 • Pre nové a jazdené vozidlá
 • Doba splácania od 36 do 72 mesiacov
 • Akontácia od 0 % do 70 %

Predajca Vám poskytne odbornú pomoc pri výbere financovania Vášho vozidla.

SPOTREBNÝ ÚVER

PEUGEOT FINANCE ponúka úver :

 • Pre osobné a užitkové vozidlá
 • Pre nové a jazdené vozidlá
 • Doba splácania od 12 do 72 mesiacov
 • Akontácia od 0 % do 70 %

Predajca Vám poskytne odbornú pomoc pri výbere financovania Vášho vozidla.

Úver je pôžička fyzickým alebo právnickým osobám na financovanie ich podnikateľských alebo nepodnikateľských potrieb. Predmet financovania sa stáva ich majetkom po podpise zmluvy.

OPERATÍVNY LEASING

Operatívny leasing predstavuje nájomný vzťah dohodnutý medzi leasingovým prenajímateľom (leasingovou spoločnosťou) a leasingovým nájomcom. Leasing sa uzatvára na relatívne krátku dobu prenájmu, ktorá môže byť aj podstatne kratšia ako je doba životnosti a doba odpisovania predmetu podľa platnej legislatívy. Doba prenájmu býva dohodnutá podľa požiadaviek zákazníka. Po ukončení riadnej doby leasingu zostáva vozidlo ďalej vo vlastníctve prenajímateľa alebo môže na základe vzájomnej dohody dôjsť k odpredaju vozidla zamestnancovi alebo nájomcovi.

VÝHODY OPERATÍVNEHO LEASINGU

 • Bez straty hotovosti / nemusíte skladať počiatočnú akontáciu
 • Bez zmeny splátky / istota fixnej mesačnej splátky po celú dobu trvania zmluvy
 • Bez daňových strát / splátka je nákladovou položkou, je teda plne daňovo odpočítateľná
 • Bez zbytočnej administratívy / vozidlo spravuje leasingová spoločnosť od dodania až po opätovný predaj
 • Bez časových strát / v rámci full-service leasingu sú vám poskytnuté služby šetriace váš čas (údržba, pneuservis, asistencia, atď.)
 • Bez rizika / leasingová spoločnosť nesie riziko zostatkovej hodnoty
 • Bez opotrebenia vozidiel / záruka neustálej obnovy vozového parku novými bezpečnými    a spoľahlivými vozidlami
 • Bez starostí s odkúpením / leasingová spoločnosť sa postará o odkúpenie vozidla po skončení zmluvy

 

PSA Finance Slovakia, s.r.o. bola založená francúzskou bankou Banque PSA Finance, ktorá je dcérskou spoločnosťou druhého najväčšieho výrobcu automobilov v Európe, skupiny PSA-Peugeot-Citroën.
Banque PSA Finance financuje každý rok približne 850 000 automobilov prostredníctvom svojich pobočiek v 24 krajinách sveta.
Na Slovensku začala spoločnosť pôsobiť začiatkom roka 2003 a jej poslaním je podpora predaja prostredníctvom finančných produktov pre koncových zákazníkov pod značkou PEUGEOT FINANCE.